Renaud BODIER (1987)

Saison 2023-2024

37 ans
Master 35, Master 1, Open, Seniors et Masters, Masters plus, R99, R149, R199, R100, R150, R200

Saison 2022-2023

36 ans
Master 35, Master 1, Open, Seniors et Masters, Masters plus, R99, R149, R199, R100, R150, R200

Saison 2020-2021

34 ans
Master 30, Master 1, Open, Seniors et Masters, Masters plus, R99, R149, R199, R100, R150, R200

Saison 2018-2019

32 ans
Master 30, Master 1, Open, Seniors et Masters, Masters plus, R99, R149, R199, R100, R150, R200

Saison 2017-2018

31 ans
Master 30, Master 1, Open, Seniors et Masters, Masters plus, R99, R149, R199, R100, R150, R200

Saison 2016-2017

30 ans
Master 30, Master 1, Open, Seniors et Masters, Masters plus, R99, R149, R199, R100, R150, R200

Saison 2015-2016

29 ans
Senior, Open, Seniors et Masters, R99, R149, R199, R100, R150, R200