Thomas IVENT (1997)

Saison 2021-2022

25 ans
Senior, Open, Seniors et Masters

Saison 2019-2020

23 ans
Senior, Open, Seniors et Masters

Saison 2018-2019

22 ans
Senior, Open, Seniors et Masters

Saison 2017-2018

21 ans
Senior, Open, Seniors et Masters

Saison 2016-2017

20 ans
Senior, Open, Seniors et Masters

Saison 2015-2016

19 ans
Senior, Open, Seniors et Masters