Anthony BRAZEILLES (1990)

Saison 2022-2023

33 ans
Master 30, Master 1, Open, Seniors et Masters, Masters plus, R99, R149, R199, R100, R150, R200

Saison 2021-2022

32 ans
Master 30, Master 1, Open, Seniors et Masters, Masters plus, R99, R149, R199, R100, R150, R200

Saison 2020-2021

31 ans
Master 30, Master 1, Open, Seniors et Masters, Masters plus, R99, R149, R199, R100, R150, R200

Saison 2017-2018

28 ans
Senior, Open, Seniors et Masters, R99, R149, R199, R100, R150, R200

Saison 2016-2017

27 ans
Senior, Open, Seniors et Masters, R99, R149, R199, R100, R150, R200

Saison 2015-2016

26 ans
Senior, Open, Seniors et Masters, R99, R149, R199, R100, R150, R200

Saison 2014-2015

25 ans
Senior, Open, Seniors et Masters, R99, R149, R199, R100, R150, R200