Alexia JEANPIERRE (1989)

Saison 2021-2022

33 ans
Master 30, Master 1, RM99, RP100, RM149, RP150, RP200, RM199, Open, Seniors et Masters, Masters plus

Saison 2020-2021

32 ans
Master 30, Master 1, RM99, RP100, RM149, RP150, RP200, RM199, Open, Seniors et Masters, Masters plus

Saison 2019-2020

31 ans
Master 30, Master 1, RM99, RP100, RM149, RP150, RP200, RM199, Open, Seniors et Masters, Masters plus

Saison 2018-2019

30 ans
Master 30, Master 1, RM99, RP100, RM149, RP150, RP200, RM199, Open, Seniors et Masters, Masters plus

Saison 2017-2018

29 ans
Senior, Open, Seniors et Masters