Thomas CALMETTES (1996)

Saison 2022-2023

27 ans
Senior, Open, Seniors et Masters, R99, R149, R199, R100, R150, R200

Saison 2019-2020

24 ans
Senior, Open, Seniors et Masters, R99, R149, R199, R100, R150, R200

Saison 2018-2019

23 ans
Senior, Open, Seniors et Masters, R99, R149, R199, R100, R150, R200

Saison 2017-2018

22 ans
Senior, Open, Seniors et Masters, R99, R149, R199, R100, R150, R200